Chuy?n c?c ng?n: B?NH L?I NH?I

3 (60 %) 1 votes

Ch? v? ?ang n?u n??ng trong nhà b?p, anh ch?ng c? ??ng bên l?i nh?i không ng?ng:

- Ch?m thôi! C?n th?n! L?a l?n quá! Mau lên! L?t cá ?i! Ôi cho nhi?u d?u quá!

Ch? v? nói: Em bi?t ph?i n?u n??ng th? nào mà!

Anh ch?ng: Em ???ng nhiên là bi?t, bà xã. Anh bình t?nh nói ti?p:

Anh ch? là mu?n em bi?t, khi anh lái xe, em ? bên l?i nh?i không ng?ng và em s? hi?u c?m giác c?a anh th? nào thôi!

scrolltop