BRV CMS
Thiết kế web chuẩn SEO - Tối ưu PageSpeed
banner heade

Hướng dẫn cấu hình page

 • Truy cập

  Bước 1: Truy cập

  Đây là nơi để cấu hình các page của website:
  - Trang chủ, Liên hệ, .. mỗi website lại có các loại page khác nhau
  - Các page: Danh sách bài viết, Danh sách nhóm sản phẩm được tạo ở phần quản lý bài viết và quản lý sản phẩm
  - Truy cập : Cấu hình > Page

 • Mô tả về cấu hìh page

  Bước 2: Mô tả về cấu hìh page

  Sau khi truy cập vào giao diện cấu hình page chúng ta có :
  Trên cùng là button (Quay lại) và Select box lọc loại Page
  Bên phải là box Tạo Page - Để tạo page cần nhập tên page và chọn loại Page
  Bên trái là box danh sách page

 • Chỉnh sửa page

  Bước 3: Chỉnh sửa page

  Sau khi page được tạo nó sẽ hiển thị ở danh sách bên cạnh
  Ở cột Action click vào button màu xanh (edit) để chuyển sang trang cấu hình page Khi truy cập vào trang chỉnh sửa page chúng ta sẽ thực hiện bổ sung các thông tin còn thiếu cho page - Tuỳ vào loại page sẽ có các tab cấu hình khác nhau

scrolltop