BRV CMS
Thiết kế web chuẩn SEO - Tối ưu PageSpeed
banner heade

Hướng dẫn cấu hình system

 • Truy cập vào trang cấu hình system

  Bước 1: Truy cập vào trang cấu hình system

  Để truy cập vào cấu hình system, ở sidebar bên trái:
  Cấu hình > System

 • Maintenance

  Bước 2: Maintenance

  Đây là tính năng bảo trì website. Khi bật tính năng này người dùng truy cập web sẽ tự động chuyển hướng sáng trang bảo tri.
  Để khởi động tính năng này click vào Button: Turn of website
  Để truy cập website : truy cập vào link private trong tab này
  Để bật lại website click vào Button : Turn on website

 • Code insert

  Bước 3: Code insert

  Cho phép import các code js vào trong thẻ head và thẻ body

 • Robots.txt

  Bước 4: Robots.txt

  Cấu hình file robots.txt cho website

 • Custome.css

  Bước 5: Custome.css

  Chứa nội dung file css custom Trạng thái sử dụng: No - Không sử dụng
  Yes - Có sử dụng

 • Redirect301

  Bước 6: Redirect301

  Cấu hình danh sách link rediect 301

 • htaccess

  Bước 7: htaccess

  Cấu hình nội dung file .htaccess - Chỉ sử dụng với webserve Apache

 • Webserve Info

  Bước 8: Webserve Info

  Hiển thị thông tin server và một số extension của PHP

scrolltop