BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Hướng dẫn chèn video vào bài viết

5 - 1 đánh giá

Để tạo một bài viết truy cập link sau để xem hướng dẫn sau

Trong bài viết khi muốn chèn 1 video chúng ta thực hiện các bước sau

Bước 1 : Truy cập vào icon chèn video (video youtube)

Bước 2 Chèn  nội dung video

Một popup hiển thị lên để nhập link youtube hoặc code Embed (sử dụng một trong hai phương án trên)

Mã embed:

< iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" data-src="https://www.youtube.com/embed/cC9r0jHF-Fw" title="YouTube video player" width="560">

Link youtube

https://youtu.be/cC9r0jHF-Fw

 

 

 

Sau đó nhấn nút Đồng ý

Bước 3: Căn chỉnh video

Sử dụng công cụ căn giữa để cho video voà chính giữa

 

Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop