BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ
Tổng hợp hướng dẫn website

Tổng hợp hướng dẫn website

Bài viết này hướng dẫn sử dụng website được xây dựng từ BRV Cms

Ngày đăng 21/01/2022
Hướng dẫn chèn hình ảnh vào nội dung bài viết

Hướng dẫn chèn hình ảnh vào nội dung bài viết

Bài viết này hướng dẫn chèn hình ảnh vào nội dung bài viết. Sử dụng công cụ quản lý media để upload ảnh vào import ảnh vào bài viết

Ngày đăng 25/01/2022
Hướng dẫn cấu hình menu

Hướng dẫn cấu hình menu

Menu là danh sách các page được sắp xếp theo thứ tự và được sử dụng để cấu hình trong website

Ngày đăng 20/01/2022
Hướng dẫn cấu hình album

Hướng dẫn cấu hình album

Bài viết này hướng dẫn cấu hình các album hình ảnh, dùng để cấu hình các vị trí cần hiển thị 1 album ảnh

Ngày đăng 20/01/2022
Hướng dẫn cấu hình video

Hướng dẫn cấu hình video

Bài viết này hướng dẫn quản lý danh sách các video Youtube. Bạn có thể sử dụng các danh sách video này để cấu hình ở các components khác của web

Ngày đăng 20/01/2022
Hướng dẫn tạo bài viết

Hướng dẫn tạo bài viết

Bài viết này hướng dẫn quản lý nhóm bài viết và bài viết. Việc sắp xếp các bài viết vào các nhóm bài viết có tác dụng tối ưu trong quản lý và hiển thị nội dung

Ngày đăng 20/01/2022
Hướng dẫn cấu hình website

Hướng dẫn cấu hình website

Bài viết này hướng dẫn Admin cấu hình các nội dung của website  như chèn code script vào header hoặc body  và một số tính năng khác như Maintenance

Ngày đăng 20/01/2022
scrolltop