BRV CMS
Thiết kế web chuẩn SEO - Tối ưu PageSpeed
banner heade

Đặc điểm của robots.txt và thẻ meta robots, tìm hiểu chi tiết về chúng

5 - 1 đánh giá

Trong lĩnh vực SEO, việc kiểm soát truy cập các page trên website của bạn là một trong những công việc quan trọng để giúp các công cụ tìm kiếm đánh giá chính xác nội dung của trang web của bạn. Hai công cụ phổ biến nhất để kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến trang web là robots.txt và thẻ meta robots. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về đặc điểm của robots.txt và thẻ meta robots, từ cú pháp đến các ưu điểm, nhược điểm và đặc điểm của từng công cụ.

Đặc điểm của robots.txt và thẻ meta robots, tìm hiểu chi tiết về chúng
Đặc điểm của robots.txt và thẻ meta robots, tìm hiểu chi tiết về chúng

I. Cú pháp của Robots.txt và Thẻ Meta Robots

Để sử dụng robots.txt và thẻ meta robots hiệu quả, bạn cần hiểu cú pháp của từng công cụ. Cú pháp của robots.txt đơn giản, nó chỉ bao gồm các lệnh User-agent và Disallow. Ví dụ:

User-agent: *
Disallow: /private/

Trong đó, User-agent chỉ ra cho robot tìm kiếm nào được phép truy cập trang web của bạn và Disallow chỉ ra cho robot tìm kiếm nào không được phép truy cập vào một phần cụ thể của trang web.

Thẻ meta robots cũng có cú pháp tương tự. Ví dụ:

meta name="robots" content="noindex, nofollow"

Trong đó, "noindex" chỉ ra cho robot tìm kiếm rằng không nên lập chỉ mục trang này và "nofollow" chỉ ra cho robot tìm kiếm rằng không nên theo các liên kết trên trang này.

II. Phạm vi của Robots.txt và Thẻ Meta Robots

Robots.txt và thẻ meta robots đều có khả năng kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến trang web của bạn. Tuy nhiên, phạm vi của hai công cụ này khác nhau.

Robots.txt được sử dụng để kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến toàn bộ trang web và các phần của nó. Nó được sử dụng để chỉ định cho robot tìm kiếm biết các phần nào của trang web không được truy cập. Điều này giúp cho các robot tìm kiếm có thể tìm thấy các trang trên trang web của bạn một cách chính xác hơn, đồng thời cũng giúp bạn kiểm soát truy cập của các bot đến các phần nhạy cảm của trang web của bạn.

Thẻ meta robots chỉ có thể kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến các trang cụ thể trong trang web của bạn. Nó cho phép bạn chỉ định các trang mà bạn muốn các robot tìm kiếm truy cập hoặc không truy cập. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn giữ các trang nhạy cảm riêng tư, không được các bot tìm kiếm truy cập, trong khi các trang khác trên trang web của bạn vẫn có thể được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

III. File robots.txt

Mặc dù robots.txt và thẻ meta robots đều được sử dụng để kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến trang web của bạn, tuy nhiên có những khác biệt chính giữa chúng.

3.1. Các thuộc tính của file robots.txt

 • Phạm vi: Robots.txt được sử dụng để kiểm soát toàn bộ trang web của bạn, trong khi thẻ meta robots chỉ kiểm soát các trang cụ thể trong trang web của bạn.

 • Độ ưu tiên: Robots.txt được xem là ưu tiên cao hơn thẻ meta robots. Nếu một trang web được chỉ định là không được truy cập trong robots.txt, các robot tìm kiếm sẽ không thể truy cập vào trang đó, dù có thẻ meta robots hay không.

 • Hiệu suất: Robots.txt được sử dụng để kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến toàn bộ trang web của bạn, trong khi thẻ meta robots chỉ kiểm soát các trang cụ thể trong trang web của bạn. Do đó, nếu bạn muốn kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến toàn bộ trang web của bạn, robots.txt là công cụ tốt hơn.

 • Khả năng xử lý: Robots.txt được xử lý bởi tất cả các robot tìm kiếm, trong khi thẻ meta robots chỉ được xử lý bởi các robot tìm kiếm hàng đầu. Do đó, nếu bạn muốn đảm bảo rằng các robot tìm kiếm hàng đầu sẽ không truy cập vào các trang cụ thể trong trang web của bạn, thẻ meta robots là công cụ tốt hơn.

 • Cách sử dụng: Robots.txt được sử dụng để chỉ định các trang web hoặc thư mục không được truy cập bởi các robot tìm kiếm. Thẻ meta robots được sử dụng để chỉ định các trang cụ thể không được truy cập bởi các robot tìm kiếm.
 • Tính linh hoạt: Thẻ meta robots cho phép bạn kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến các trang cụ thể trong trang web của bạn, trong khi robots.txt chỉ cho phép bạn kiểm soát truy cập đến toàn bộ trang web của bạn. Điều này cho phép bạn kiểm soát chính xác hơn các trang nhạy cảm của trang web của bạn.

 • Tính hiệu quả: Sử dụng robots.txt để kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến toàn bộ trang web của bạn có thể làm tăng hiệu quả SEO của bạn bằng cách giúp robot tìm kiếm tìm thấy các trang chính xác trên trang web của bạn. Tuy nhiên, sử dụng thẻ meta robots để kiểm soát truy cập đến các trang cụ thể trong trang web của bạn có thể giúp bảo vệ thông tin riêng tư của bạn.

 • Các trường hợp sử dụng: Bạn nên sử dụng robots.txt khi bạn muốn kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến toàn bộ trang web của bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát truy cập đến các trang cụ thể trong trang web của bạn, thì thẻ meta robots là công cụ tốt hơn.

3.1. Các ưu điểm của Robots.txt

Robots.txt có nhiều ưu điểm khi sử dụng trong việc kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến trang web của bạn. Dưới đây là một số ưu điểm chính của robots.txt:

 • Kiểm soát truy cập: Robots.txt cho phép bạn kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến trang web của bạn. Điều này giúp bảo vệ thông tin riêng tư của bạn và giữ cho các trang nhạy cảm của bạn không được truy cập bởi các robot tìm kiếm.

 • Tăng hiệu quả SEO: Sử dụng robots.txt để chỉ định các trang không được truy cập bởi các robot tìm kiếm có thể giúp tăng hiệu quả SEO của bạn bằng cách giúp robot tìm kiếm tìm thấy các trang chính xác trên trang web của bạn.

 • Dễ sử dụng Robots.txt là một tệp văn bản đơn giản và dễ hiểu, bạn không cần có kiến thức kỹ thuật cao để có thể sử dụng nó.

 • Tính linh hoạt: Robots.txt cho phép bạn kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến toàn bộ trang web của bạn hoặc chỉ định các thư mục hoặc trang cụ thể. Điều này cho phép bạn linh hoạt trong việc kiểm soát truy cập đến các trang trong trang web của bạn.

 • Tối ưu hóa hiệu suất trang web: Bằng cách sử dụng robots.txt để chỉ định các trang không được truy cập bởi các robot tìm kiếm, bạn giúp giảm tải cho trang web của mình. Điều này có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất trang web của bạn.

 • Bảo vệ bản quyền: Robots.txt có thể được sử dụng để bảo vệ bản quyền của bạn bằng cách ngăn chặn robot tìm kiếm từ việc tìm kiếm và sao chép nội dung của bạn.

  Ví dụ: Nếu bạn có một trang web bán hàng trực tuyến và bạn không muốn robot tìm kiếm tìm thấy trang giỏ hàng của bạn, bạn có thể sử dụng robots.txt để chỉ định rằng trang giỏ hàng không được truy cập bởi các robot tìm kiếm.

User-agent: *
Disallow: /cart

3.2. Nhược điểm của Robots.txt

Mặc dù robots.txt có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số nhược điểm khi sử dụng nó. Dưới đây là một số nhược điểm của robots.txt:

 • Không thực sự bảo mật: Robots.txt không phải là một phương tiện bảo mật vì nó chỉ đơn giản là một tệp văn bản. Nó không thể ngăn chặn các hacker hay các kẻ tấn công khác khỏi việc truy cập vào trang web của bạn.

 • Có thể bị bỏ qua: Mặc dù robots.txt được sử dụng rộng rãi, nhưng không phải tất cả các robot tìm kiếm đều tuân thủ theo nó. Các robot tìm kiếm khác nhau có thể sử dụng các quy tắc khác nhau để kiểm soát truy cập của họ.

 • Không có quyền kiểm soát hoàn toàn: Robots.txt chỉ cho phép bạn kiểm soát truy cập của các robot tìm kiếm đến trang web của bạn. Nó không thể ngăn chặn các kết nối trực tiếp đến các trang trong trang web của bạn từ các trình duyệt hoặc các công cụ khác.

 • Không hiệu quả đối với các robot tìm kiếm xấu: Một số robot tìm kiếm xấu có thể bỏ qua robots.txt và vẫn có thể truy cập vào các trang của bạn. Vì vậy, robots.txt không đảm bảo rằng trang web của bạn sẽ không bị lộ thông tin hoặc bị tấn công.

 • Không thể kiểm soát truy cập của con người: Robots.txt chỉ kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm, nó không thể kiểm soát truy cập của con người đến các trang trong trang web của bạn.

IV. Thẻ Meta Robots

Ngoài robots.txt, thẻ meta robots là một công cụ khác để kiểm soát truy cập đến trang web của bạn. Thẻ meta robots là một phần của mã HTML được đặt trong phần header của trang web của bạn để chỉ định cho robot tìm kiếm cách họ nên xử lý trang của bạn.

Thẻ meta robots được sử dụng để chỉ định cho các robot tìm kiếm việc nên hoặc không nên truy cập đến các trang hoặc khu vực của trang web của bạn. Thẻ meta robots được sử dụng để điều khiển truy cập của robot tìm kiếm đến trang web của bạn. Thẻ này có thể được sử dụng để bổ sung hoặc thay thế cho robots.txt.

4.1. Các thuộc tính của thẻ Meta Robots

Thẻ meta robots bao gồm các thuộc tính sau:

 1. Noindex: Chỉ định rằng trang không nên được chỉ mục bởi các robot tìm kiếm.

 2. Nofollow: Chỉ định rằng các liên kết trên trang không nên được theo dõi bởi các robot tìm kiếm.

 3. Noarchive: Chỉ định rằng các phiên bản lưu trữ của trang không nên được tạo ra bởi các robot tìm kiếm.

 4. Nosnippet: Chỉ định rằng các trích dẫn trên trang không nên được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của các robot tìm kiếm.

 5. Noimageindex: Chỉ định rằng các hình ảnh trên trang không nên được chỉ mục bởi các robot tìm kiếm.

 6. None: Chỉ định rằng không có chỉ dẫn cụ thể nào nên được sử dụng.

 7. All: Chỉ định rằng tất cả các chỉ dẫn nên được sử dụng.

4.2. Ưu điểm và nhược điểm của thẻ Meta Robots

Tương tự như robots.txt, thẻ meta robots cũng có những ưu điểm và nhược điểm.

Ưu điểm của thẻ meta robots:

 • Tốc độ tải trang nhanh hơn: Nếu bạn chặn các robot tìm kiếm không nên truy cập đến các tài nguyên không cần thiết của trang web của bạn bằng cách sử dụng thẻ meta robots, thì trang của bạn sẽ tải nhanh hơn.

 • Dễ dàng sử dụng: Thẻ meta robots được sử dụng trực tiếp trong mã HTML của trang web của bạn, dễ dàng hơn để sử dụng và cấu hình hơn so với robots.txt.

 • Có thể kiểm soát chính xác hơn: Với thẻ meta robots, bạn có thể chỉ định các chỉ dẫn cho từng trang riêng lẻ, giúp bạn kiểm soát truy cập đến các trang và tài nguyên của trang web của mình một cách chính xác hơn.

Tuy nhiên, thẻ meta robots cũng có một số nhược điểm như sau:

 • Không thể chặn truy cập của con người: Giống như robots.txt, thẻ meta robots chỉ kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến các trang của bạn, không thể kiểm soát truy cập của con người.

 • Không hiệu quả đối với các robot tìm kiếm xấu: Tương tự như robots.txt, một số robot tìm kiếm xấu có thể bỏ qua thẻ meta robots và vẫn có thể truy cập vào các trang của bạn.

 • Không có khả năng phân quyền: Thẻ meta robots không cho phép bạn cấu hình quyền truy cập theo người dùng, do đó không thể kiểm soát được quyền truy cập của các người dùng đăng nhập.

Kết luận

Tóm lại, robots.txt và thẻ meta robots đều là các công cụ quan trọng để kiểm soát truy cập đến trang web của bạn. Mỗi công cụ có những ưu điểm và nhược điểm riêng, và chúng có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Robots.txt được sử dụng để kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm đến các trang của bạn, trong khi thẻ meta robots được sử dụng để điều khiển cách các robot tìm kiếm xử lý các trang của bạn. Robots.txt dễ dàng sử dụng và có thể cấu hình cho toàn bộ trang web của bạn, trong khi thẻ meta robots cho phép bạn kiểm soát chính xác hơn cho từng trang riêng lẻ.

Tuy nhiên, cả hai công cụ đều có giới hạn trong việc kiểm soát truy cập của con người và robot tìm kiếm xấu, và không cho phép phân quyền truy cập theo người dùng.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn có thể sử dụng robots.txt để chặn truy cập đến các tài nguyên không cần thiết của trang web của bạn và sử dụng thẻ meta robots để kiểm soát cách các robot tìm kiếm xử lý các trang của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ kiểm tra robots.txt và thẻ meta robots để đảm bảo rằng chúng được cấu hình đúng và hoạt động như mong đợi.

Trong kết luận, việc kiểm soát truy cập các page của trang web là rất quan trọng để bảo vệ trang web của bạn và đảm bảo rằng nội dung của trang web được tìm thấy bởi các robot tìm kiếm và người dùng đúng cách. Robots.txt và thẻ meta robots là hai công cụ quan trọng để giúp bạn thực hiện việc này. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng không có công cụ nào hoàn hảo và đáng tin cậy 100%, vì vậy bạn cần phải kiểm tra thường xuyên và cập nhật các công cụ này để đảm bảo an toàn cho trang web của mình.

Bình luận
scrolltop