BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Hướng dẫn cấu hình video

5 - 1 đánh giá

Bài viết này hướng dẫn quản lý danh sách các video Youtube. Bạn có thể sử dụng các danh sách video này để cấu hình ở các components khác của web

1. Truy cập

Truy cập theo đường dẫn sau: Tài nguyên > Video

1.1 Form bên trái

 • Tên của nhóm video
 • Mô tả nhóm Video

1.2 Bảng bên phải

Mỗi dòng trong bảng này đại diện cho một nhóm video. Cột cuối cùng của bảng chứa các button action

 • Chỉnh sửa nhóm video (nút ngoài cùng bên trái)
 • Cấu hình các video trong nhóm (nút hình răng cưa chính giữa)
 • Xoá nhóm video (nút màu đỏ ngoài cùng bên phải)

2. Add video vào nhóm video

2.1 Lấy ID của video Youtube

Truy cập vào trang Youtube. Đến video được chọn để add vào nhóm.

 • Click vào nút Chia sẻ
 • Một poup hiện lên nhấn nút sao chép (Ex: https://youtu.be/cC9r0jHF-Fw)
 • Trong link video vừa copy được chọn thành phần ngoài cùng bên phải chính là ID của video Youtube (EX:cC9r0jHF-Fw)

 

2.2 Add video vào nhóm video

Thực hiên theo các bước sau

 • Ở bước 1.2 chọn một nhóm video cần thêm video
 • Click vào button hình răng cưa để chuyển đến trang thêm video
 • Nhập ID video vừa lấy được ở bước 2.1 vào input Id Video
 • TÍch chọn Nhóm cho Video
 • Nhấn nút Lưu và đóng hoặc Cập nhật. Website sẽ tự động lấy thông tin của video ở trang Youtube

Đây là hình ảnh chi tiết 1 video sau khi import

Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop