BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Hướng dẫn đăng nhập và cấu hình tài khoản

5 - 1 đánh giá

1. Hướng dẫn đăng nhập

Truy cập : domain/login (Ex: nguyentrongpho.com/login). Nhập thông tin tài khoản và nhấn Login. Trong trường hơp quên mật khẩu, click vào Forgot your password và điền thông tin email tài khoản. 1 email reset password sẽ gửi về email của bạn. Thực hiện theo email đó

2. Hướng dẫn cấu hình Role

Role là các phân quyền dùng để tuỳ chỉnh phân quyền cho các Admin  (Chỉ tài khoản có quyền SuperAdmin)

2.1 Trang phân quyền

Truy cập : Quản lý tài khoản > Roles

2.2 Thực hiện tạo quyền

3. Quản lý User 

Danh sách user : Quản lý tài khoản > Users (Chỉ tài khoản có quyền SuperAdmin)

Thêm mới User (Chọn quyền cho user => user mới có thể truy cập vào trang admin)

 

Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop