BRV CMS
Thiết kế web chuẩn SEO - Tối ưu PageSpeed
banner heade

Hướng dẫn tạo bài viết

5 - 1 đánh giá

Nội dung chính [Hiện]

Bài viết này hướng dẫn quản lý nhóm bài viết và bài viết. Việc sắp xếp các bài viết vào các nhóm bài viết có tác dụng tối ưu trong quản lý và hiển thị nội dung

1. Nhóm bài viết

Truy cập theo: Bài Viết > Nhóm bài viết

1.1 Form bên tay trái

 • Tên nhóm bài viết
 • Input chính giữa Nhóm cha nếu có hoặc để rỗng nếu không
 • Mô tả nhóm bài viết

 

1.2 Bảng bên tay phải

Mỗi dòng trong bảng này tương ứng với mỗi nhóm bài viết

2. Bài viết

2.1 Truy cập

Theo đường dẫn sau: Bài viết > Danh sách bài viết

Trong trang Danh sách bài viết có các thành phần sau

Bên trên chứa:

 • Button Tạo mới bài viết
 • Select box chọn hiển thị nhóm bài viết

Bên dưới là 1 bảng chứa danh sách các bài viết theo lựa chọn nhóm bài viết hiển thị.

 

 

2.2 Tạo mới bài viết

 • Click vào button Tạo mới (trong phần 2.1)
 • Nhập tiêu đề bài viết
 • Nhấn Create

 

 

Bài viết được tạo mới chỉ có tiêu đề cần phải bổ sung thông tin sau

 • Mô tả bài viết
 • Nội dung bài viết
 • Ảnh thumb
 • Chọn nhóm bài viết
 • Nhập tag bài viết (không bắt buộc)

 

 

2.3 Hướng dẫn sử dụng editor để soạn thảo nội dung bài viết

Bước 1: Nên soạn thảo nội dung của bài vết ở một trình soạn thảo (word, google word ..)

 

 

Bước 2 : Clear Format nội dung text trên

 • Copy toàn bộ nội dung vừa soạn thảo vào Editor của bài viết
 • Click vào vùng Editor nhấn Ctrl + A (bôi đen toàn bộ nội dung bên trong editor)
 • Click vào icon Xoá định dạng (như hình bên dưới)

Bước 3 Gắn các thẻ H2,H3 cho các tiêu đề

 • Bôi đen tiêu đề cần gắn thẻ
 • Chọn thẻ Heading phù hợp (H2 hoặc h3)

 

Bước 4 : Chèn ảnh vào nội dung bài viết

Đề chèn ảnh vào nội dung bài viết tham khảo link sau

Sau khi đã hoàn thành các bước trên nhấn

 • Cập nhật (bài viết được cập nhật và giữ nguyên trong hiện tại)
 • Lưu và đóng (bài viết được cập nhật và chuyển sang danh sách bài viết)

 

 

 • Tag:
scrolltop