BRV CMS
Thiết kế web chuẩn SEO - Tối ưu PageSpeed
banner heade

Hướng dẫn tạo bài viết

 • Truy cập

  Bước 1: Truy cập

  Để truy cập vào tính năng tạo bài viết, ở sidebar bên tay phải
  - Nhóm bài viết
  - Danh sách bài viết
  - Thẻ

 • Nhóm bài viết

  Bước 2: Nhóm bài viết

  Đây là nơi quản lý các nhóm bài viết, mỗi nhóm bìa viết có thể chưa nhiều bài viết
  Truy cập: Bài viết > Nhóm bài viết
  Box bên tay phải là nơi tạo nhóm bài viết
  Box bên tay trái là danh sách nhóm bài viết

 • Truy cập danh sách bài viết

  Bước 3: Truy cập danh sách bài viết

  Đây là nơi chứa danh sách các bài viết
  Truy cập : Bài viết > Danh sách bài viết

 • Tạo mới bài viết

  Bước 4: Tạo mới bài viết

  Ở trang danh sách bài viết, click vào button "Thêm mới"
  Nhập tiêu đề bài viết (đảm bảo răng tiêu đề này chưa tồn tại trên website)
  Sau đó nhấn vào button "create"
  Kết quả thành công chuyển sang trang chỉnh sửa nội dung bài viết

 • Giao diện chỉnh sửa bài viết

  Bước 5: Giao diện chỉnh sửa bài viết

  Trên cùng 4 button : Quay lại (danh sách bài viết), View (Xem bài viết ở trang web) Lưu và đóng (Lưu nội dung và chuyển sang danh sách) Cập nhật (Chỉ lưu )
  Vùng bên tay trái - Là Editor chỉnh sửa nội dung bài viết
  Vùng bên tay phải - Là các thông tin meta của bài viết - Click và các tab để xem chi tiết

 • Chèn hình ảnh vào bài viết

  Bước 6: Chèn hình ảnh vào bài viết

  Trong editor click vào button 1
  Một popup hiển thị lên là 1 box inser image, click vào button 2 để chuyển sang box quản lý media

 • Chèn video vào bài viết

  Bước 7: Chèn video vào bài viết

  Trong editor click vào button 1
  Một popup quản lý insert video hiển thị, chọn tab embed
  Xuất code embed của video (Youtube) và chèn vào đây
  Sua đó nhấn nút save

scrolltop