BRV CMS
Thiết kế web chuẩn SEO - Tối ưu PageSpeed
banner heade

Cấu hình website

 • Truy cập cấu hình website

  Bước 1: Truy cập cấu hình website

  Để truy cập cấu hình website, ở sidebar bên phải chúng ta chọn:
  Cấu hình > Website

 • Mainconfig

  Bước 2: Mainconfig

  Tab đầu tiên khi truy cập vào page cấu hình website
  Chứa 2 thông tin : Main menu và Sitename

 • Main info

  Bước 3: Main info

  Chứa một số thông tin cấu hình của website:
  - Tên công ty
  - Địa chỉ ..

 • Header / Footer

  Bước 4: Header / Footer

  Đây là nơi cấu hình các thông tin header và footer của webiste
  Logo, favicon, copyright ...
  Tuỳ vào mỗi website sẽ có các cấu hình khác nhau

 • Social

  Bước 5: Social

  Các thông tin cấu hình về mạng xã hội
  - Facebook
  - Youtube ...

scrolltop