BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Hướng dẫn cấu hình website

5 - 1 đánh giá

Bài viết này hướng dẫn Admin cấu hình các nội dung của website  như chèn code script vào header hoặc body  và một số tính năng khác như Maintenance

I. Cấu hình System

Truy cập: Cấu hình > System

1.1 Maintenance

Đây là tính năng bảo trì website. Khi bật tính năng này người dùng truy cập web sẽ tự động chuyển hướng sáng trang bảo tri.

  • Để khởi động tính năng này click vào Button: Turn of website (hình trên)
  • Để truy cập website : truy cập vào link private trong tab này (hình dưới)
  • Để bật lại website click vào Button : Turn on website (hình dưới)

1.2 Code insert

Cho phép import các code js vào trong thẻ head và thẻ body

1.3 Robots.txt

1.4 Custome.css

Chứa nội dung file css custome

Trạng thái sử dụng: No - Không sử dụng, Yes - Có sử dụng

1.5 htaccess

Cấu hình nội dung file htaccess

1.6 File Manager

Lựa chọn package File manager sử dụng trong Admin

II. Cấu hình website

Truy cập: Cấu hình > Website

Page này chứa các cấu hình

  • Main Config: Main menu và Name website
  • Main Info: Hotline, email, tên công ty, địa chỉ, copyright
  • Header/Footer: Cấu hình logo, ..
  • Social: Cấu hình account FB và các mạng xã hội khác

III Lang

Đối với các web đa ngôn ngữ có thêm trang quản lý ngôn ngữ

IV Widgets

Đây là page cấu hình các widget cho website

 

 

Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop