BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Hướng dẫn chèn hình ảnh vào nội dung bài viết

5 - 1 đánh giá

Bài viết này hướng dẫn chèn hình ảnh vào nội dung bài viết. Sử dụng công cụ quản lý media để upload ảnh vào import ảnh vào bài viết

1. Chuẩn bị

Sau khi nội dung bài viết đã hoàn thành cần chèn các hình ảnh minh hoạ cho bài viết. Nên chuẩn bị các hình ảnh này ở trên máy tính của bạn, 

 • Đặt tên hình ảnh giống nhau và thêm các số thứ tự 1,2,3 …
 • Một bài viết nên có 1 đên 3 hình ảnh trở lên
 • Độ rộng của hình ảnh tối đa 800px, chiều cao tuỳ ý
 • Dung lượng của hình ảnh tầm 100kb (dùng lượng càng bé website load càng nhanh)

2. Thực hiện import ảnh

Thực hiện upload ảnh lên công cụ quản lý ảnh

2.1 Chọn icon Hình ảnh trên Editor

 

 

2.2  Một popup hiển thị lên chọn Duyệt máy chủ

 

 

2.3 Tạo một thư mục chứa hình ảnh

 • Tên thư mục viết không có dấu (Ex: hinh-anh-huong-dan-viet-bai)
 • Nên tạo các thư mục theo từng tháng để làm thư mục cha cho tháng đó

 

 

2.4 Click vào folder vừa tạo và thực hiện upload ảnh -> click voà icon Tải tập tin lên

 

 

2.5 Click vào Chọn Tệp 

Tìm tới folder chứa ảnh đã chuẩn bị => Bôi đen chọn toàn bộ =>  Nhấn Open 

 

 

 

 

 

2.6  Chèn ảnh vào bài viết

 • Click con trỏ vào tại vị trí cần chèn ảnh
 • Click vào icon Hình ảnh trên Editor (bước 2.1)
 • Duyệt máy chủ (2.2)
 • TÌm đến folder vừa upload ảnh lên (2.4)
 • Click vào 1 hình ảnh cần chèn 

Lưu ý xoá chiều rộng vào chiều cao của hình ảnh

Nhấn đồng ý

Như vậy hình ảnh đã được chèn vào vị trí như mong muốn

 

Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop