BRV CMS
Thiết kế web chuẩn SEO - Tối ưu PageSpeed
banner heade

Luyện tập trí não với Focus Bursts: Bí quyết thành công cho cuộc sống

5 - 1 đánh giá

Focus Bursts (tạm dịch là "tập trung cường điệu") là một phương pháp tập trung một cách tập trung và hiệu quả trong một thời gian ngắn. Phương pháp này giúp tăng khả năng tập trung, cải thiện sự tập trung và năng suất của bạn. Sau đây là một số bước để sử dụng Focus Bursts:

Luyện tập trí não với Focus Bursts: Bí quyết thành công cho cuộc sống
Luyện tập trí não với Focus Bursts: Bí quyết thành công cho cuộc sống

  1. Chọn một tác vụ cần làm và đặt mục tiêu cho nó: Điều quan trọng là phải xác định rõ ràng mục tiêu của bạn để tập trung. Hãy chọn một tác vụ nhất định và đặt mục tiêu cho nó, ví dụ như hoàn thành một bài tập hoặc viết một bài luận.

  2. Thiết lập đồng hồ: Thiết lập đồng hồ trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như 25 phút. Khi thời gian kết thúc, hãy cho phép mình nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như 5 phút.

  3. Tập trung vào tác vụ: Trong suốt khoảng thời gian 25 phút, hãy tập trung hoàn toàn vào tác vụ của bạn mà không phân tâm vào những thứ khác. Nếu bạn nhận thấy mình bị phân tâm, hãy nhận thức và đưa sự chú ý trở lại tác vụ.

  4. Nghỉ ngơi trong 5 phút: Khi thời gian 25 phút kết thúc, hãy cho phép mình nghỉ ngơi trong khoảng thời gian 5 phút. Điều này giúp tâm trí của bạn thư giãn và sẵn sàng cho chu kỳ tiếp theo của Focus Bursts.

  5. Lặp lại quá trình: Sau khi nghỉ ngơi trong 5 phút, hãy bắt đầu lại chu kỳ mới của Focus Bursts bằng cách đặt đồng hồ trong 25 phút tiếp theo. Lặp lại quá trình này cho đến khi bạn hoàn thành tác vụ của mình.

Khi sử dụng Focus Bursts, hãy nhớ rằng quan trọng là tập trung hoàn toàn vào một tác vụ trong khoảng thời gian ngắn, không phân tâm vào những thứ khác. Càng nhiều bạn sử dụng phương pháp này, càng hiệu quả bạn sẽ trở nên.

Ví dụ về việc sử dụng Focus Bursts để hoàn thành một bài tập:

Bước 1: Chọn một bài tập cần hoàn thành và đặt mục tiêu cho nó, ví dụ như hoàn thành bài tập toán học trong vòng 60 phút.

Bước 2: Thiết lập đồng hồ trong 25 phút và bắt đầu tập trung vào bài tập. Trong khoảng thời gian này, tập trung hoàn toàn vào bài tập mà không phân tâm vào những thứ khác.

Bước 3: Khi thời gian 25 phút kết thúc, hãy cho phép mình nghỉ ngơi trong 5 phút. Trong khoảng thời gian này, hãy đứng lên và đi dạo chân để thư giãn tâm trí.

Bước 4: Bắt đầu lại chu kỳ mới của Focus Bursts bằng cách thiết lập đồng hồ trong 25 phút tiếp theo và tập trung tiếp tục vào bài tập.

Bước 5: Lặp lại quá trình cho đến khi bài tập được hoàn thành.

Với phương pháp này, bạn sẽ có thể tập trung tốt hơn vào bài tập của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Thay vì cố gắng tập trung liên tục trong một thời gian dài, bạn sẽ có thể tập trung hiệu quả hơn trong chu kỳ ngắn và nghỉ ngơi giữa chúng để tâm trí không bị mỏi mệt.

 

Bình luận
scrolltop