BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Tổng hợp hướng dẫn website

4.38 - 12 đánh giá

Bài viết này hướng dẫn sử dụng cơ bản website được xây dựng từ BRV CMS

1. Giới thiệu về BRV CMS

Đây là 1 cms được xây dựng từ framework Laravel - ngôn ngữ PHP. CMS này cung cấp một hệ thống quản trị nội dung, quản trị người dùng và các thông tin người dùng để lại. Tuỳ vào từng website cụ thể sẽ có các module riêng (quản lý sản phẩm, quản lý đại lý ..)

2. Hướng dẫn sử dụng

Các website sử dụng CMS này đều có 1 trang admin với các thành phần cơ bản như sau

2.1 Quản lý user

Để đăng nhập và quản lý user bạn có thể truy cập vào link sau

2.2 Cấu hình website

Để cấu hình website bạn truy cập vào link sau. 

2.3 Cấu hình menu

Để quản lý menu của website truy cập vào link. 

2.4 Tạo mới bài viết

Để tạo mới bài viết truy cập vào link sau

2.5 Cấu hình tài nguyên 

  • Đối với video link
  • Đối với album link
Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop